Użu sikur

Il-prodotti tal-ħasil tad-dar huma bla periklu meta użati u meta jinħażnu skont l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta. Dejjem agħmel ċert li taqra u li ssegwi l-istruzzjonijiet b’attenzjoni. 

A.I.S.E. ħadmet mal-fabbrikanti biex tiżviluppa l-frażijiet volontarji li ġejjin u l-icons li jistgħu jinstabu fuq pakketti/fliexken ta’ deterġenti u prodotti tat-tindif. Dawn jiżguraw li l-fabbrikanti kollha jistgħu jipprovdu informazzjoni ċara dwar użu sikur ’l hinn mir-rekwiżiti legali minimi. Dawn l-icons qegħdin jintużaw illum fuq ħafna mill-prodotti li inti ssib fil-ħwienet madwar l-Ewropa.

Żomm il-bogħod mit-tfal.


Żomm il-bogħod mill-għajnejn.

 Jekk il-prodott jidħol fl-għajnejn
laħlaħ tajjeb bl-ilma.


Aħsel idejk wara l-użu.


Persuni b'ġilda sensittiva jew danneġġjata għandhom jevitaw kuntatt fit-tul mal-prodott.Tiekolx dan il-prodott.

Jekk il-prodott jiġi mikul fittex attenzjoni medika.


Tibdilx il-kontenitur sabiex taħżen il-kontenut.


Tħallatx ma' prodotti oħra.


Ventilazzjoni tajba fil-kamra hija rikjesta wara l-użu


Ittrasferixxi l-kontenut ta' refill għal ġewwal-kontenitur oriġinali biss


Uża b'idejn xotti.


Agħlaq l-għatu b'mod xieraq.


Agħlaq il-borża b'mod xieraq.


Ittaqqabx, tkissirx u taqtax.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français